Polisi Preifatrwydd

Mae MYDG yn casglu data o'r ysgolion hynny sy'n ymgeisio yn y gystadleuaeth yn flynyddol. Amcan casglu'r data ydy galluogi MYDG i weinyddu'r gystadleuaeth. Cedwir data yn ddiogel ac ni chaiff ei rannu â thrydydd parti. Dileir data yn ymwneud â phob cystadleuaeth yn flynyddol