Dyma’r tîm...

Cynorthwyir yr Ymddiriedolwyr gan Bwyllgor sy’n cynnwys pobl o ystod o sefydliadau addysgol yng Nghymru a chynrychiolwyr o amgueddfeydd a byd busnes. Ar y cyd â chynrychiolwyr o blith y noddwyr, y rhain sy’n beirniadu’r gystadleuaeth.

Swyddogion Eraill:

Llywydd Anrhydeddus am Oes: Y Fonesig Trotman-Dickenson MBE

Is-lywyddion Anrhydeddus am Oes: David Maddox O.B.E. a Walter Jones cyn-Drysorydd ac Ymddiriedolwr MYDG

Cydlynydd cyhoeddiadau: Dr. Stuart Broomfield Cyn-ymgynghorydd Addysg

Ysgrifennydd ar y cyd: Gill Foley and Clive Thomas

Aelodau o’r Pwyllgor a fu’n ymwneud â beirniadu ar gyfer Gwobrau 2016.

Geraint Bevan Arweinydd System Gonsortiwm (ERW)

Sandra Elson Arbenigwr Pwnc Hanes Cynulliad Cymru

Dr Elin Jones Ymgynghorydd Addysg

Ann Dorsett Cyn-swyddog Amgueddfa

Ann Rosser Cyn-bennaeth y Gymraeg, Coleg y Drindod, Caerfyrddin

Nia Williams Pennaeth Addysg, Cyfranogi a Dehongli Amgueddfa Cymru

Angharad Williams Arweinydd Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Wyn Williams Cyn-Gyfarwyddwr Cynorthwyol, Sir Gaerfyrddin

Jeanne Evans Cyn-ddirprwy Bennaeth Ysgol Gyfun Sant Cennydd, Caerffili.

Paul Barnes Cyn-bennaeth Hanes Ysgol Uwchradd Bryngwyn, Llanelli a Phrif Arholwr Hanes

Martin Williams Dirprwy Bennaeth Ysgol Uwchradd King Henry V111, y Fenni

AELOD ER ANRHYDEDD:
J. Iorwerth Davies
Cyn Gyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol, Morg. Ganol