Cefnogwyr a noddwyr y gystadleuaeth

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r noddwyr sydd wedi ein cefnogi.

Derbyniwyd Grantiau, Gwobrau a Nawdd yn amrywio o £ 100 i £ 15,000 yn 2018

moondancenew

Sefydliad Moondance £15000

(£12,000 + £3000 gweinyddu)

Sefydliad Hodge £10000

Casgliad y Werin Cymru £1,000

Llyfrgell Genedlaethol Cymru £600

Prifysgol De Cymru £500

Gwobr Goffa Owen Jones £500

Côr Meibion Pontarddulais £500

Archif Menywod Cymru £300

Into Film Cymru Gweithdy gwneud ffilm

MOROL (Sefydliad Astudiaethau Hanes Morwrol Cymru) Gwobr Goffa Robin Evans £250

Cymdeithas Archaeolegol Cambrian – Gwobr Blodwen Jerman ac aelodaeth £250

Cymdeithas Hanes Morgannwg, Gwobr Goffa Patricia Moore £250

Cyfeillion Amgueddfa Sir Gaerfyrddin £250

Gwobr Goffa Catherine a Daniel Phillips £250

Undeb Rygbi Cymru Crys rygbi wedi ei lofnodi

Mewn Cymeriad Cyflwyniad dramatig gan gymeriad hanesyddol

Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin £200

Cymdeithas Hanes Llantrisant a’r Cylch (Gwobr Goffa Trefor Rees ac Eric Griffith) £200

Soroptimyddion Rhyngwladol Y Barri a’r Fro £200

Arglwydd Brooke o Alverthorpe costau teithio tuag at ymweliad â Thyˆ’r Arglwyddi £200

Gwobr ‘Hanes Atgas’ £200

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Llyfr a CD o ffotograffau o’r ardal leol

Gwobr Goffa Herburt Hewell £100

Cyngor Llyfrau Cymru £100 (tocynnau llyfr)

Gwasg Gomer Detholiad o lyfrau

Canolfan Astudiaethau Addysg, Prifysgol Aberystwyth Detholiad o lyfrau

Peniarth, Prifysgol y Drindod Dewi Sant Detholiad o lyfrau

Tom Jones, Is-lywydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Gwobr:

Ymweliad â sefydliadau gwleidyddol ym Mrwsel ac aros dros nos

 

Tariannau

Tariannau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

(Cyflwynir i’r gorau ym mhob categori)

Grantiau a Nawdd mewn Da

CADW £2,000

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

2018 Enillwyr

Y Cyfnod Sylfaen
JaneHodgelogo2

YSGOL BRO IDRIS, DOLGELLAU

Ysgolion Cynradd ac Iau

moondancenew1

YSGOL PENBOYR
YSGOL GYNRADD THORNHILL
YSGOL GYMUNEDOL WILLIAMSTOWN

Y Categori Arbennig

JaneHodgelogo1
YSGOL HEOL GOFFA

Ysgolion Uwchradd

moondancenew2

YSGOL GYFUN BRYNTIRION
YSGOL MAESYDDERWEN

LINKS

Welsh Books Council