Cefnogwyr a noddwyr y gystadleuaeth

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r noddwyr sydd wedi ein cefnogi.

Derbyniwyd Grantiau, Gwobrau a Nawdd yn amrywio o £ 100 i £ 15,000 yn 2017

Moondance

Grwp Admiral ccc (Moondance Trust ) £15000

(£12,000 + £3000 gweinyddu)

Sefydliad Hodge £6000

PeoplesCollection £1000

 

Natlib

Llyfrgell Genedlaethol Cymru £600

 

Gwobr Goffa Owen E Jones £500

 

Archif Menywod Cymru £300

 

Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin £250

 

Cymdeithas Hanes Athrawon yng Nghymru £250

 

Cambrian Archaeological Association – Gwobr Blodwen Jerman ac aelodaeth £250

 

Cymdeithas Hanes Morgannwg, Gwobr Goffa Patricia Moore £250

 

Cyfeillion Amgueddfa Sir Gaerfyrddin £250

 

Gwobr Goffa Catherine a Daniel Phillips £250

 

Into Film Cymru: gweithdy gwneud ffilm

 

Media Wales £250

 

Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin £200

 

Cymdeithas Hanes Llantrisant a’r Fro £200
(Gwobr Goffa Trefor Rees ac Eric Griffith)

 

Soroptimyddion Rhyngwladol Y Barri a’r Cylch £200

 

Gwobr yr Arglwydd Brooke £200 o gostau teithio tuag at ymweliad â Thŷ’r Arglwyddi

 

Gwobr ‘Hanes Atgas’ £200

wru

Undeb Rygbi Cymru (Crys Rygbi wedi’i lofnodi gan dîm Cymru) mewn da

DRAGONred

Gwobr Pwyllgor Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig £100

 

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru mewn da

 

Gwobr Goffa Herburt Hewell £100

 

Cyngor Llyfrau Cymru £100 (tocynnau llyfr)

 

Cymdeithas Hanes Llansamlet £100

 

Mewn Cymeriad: cyflwyniad theatrig gan gymeriad o hanes Cymru

 

Gwasg Gomer Press detholiad o lyfrau yn ymwneud â hanes Cymru

 

Gwobr Eustory Sefydliad Korber: Myfyrwyr yn mynychu Cynhadledd Ryngwladol

Tariannau

stfagans

Tariannau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

(Cyflwynir i’r gorau ym mhob categori)

Grantiau a Nawdd mewn Da

pxCadwlogosvg

CADW (2014/15) £2,000
Seer Design Cefnogaeth TG

stfagans1

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Croeso i'n noddwr newydd yn 2017:

Bydd Prifysgol De Cymru yn noddi dwy wobr newydd eleni:

  • Gwobr Hanes Prifysgol De Cymru £250
  •  
  • Gwobr Hanes George Ewart Evans PDC am hanes llafar £250


Peniarthlogoandweb

Canolfan Peniarth

logoCAA

CAA Prifysgol Aberystwyth


 

2017 Enillwyr

Y Cyfnod Sylfaen
JaneHodgelogo2

YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL MAERDY

Ysgolion Cynradd ac Iau

Moondance1

YSGOL GYNRADD BAGLAN
YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL NANTGAREDIG

Y Categori Arbennig

JaneHodgelogo1
YSGOL ARBENNIG PORTFIELD

Ysgolion Uwchradd

Moondance2

COLEG CYMUNEDOL TONYPANDY